West Prides seminariecenter med föreläsningar, debatter och konstutställningar.
Se länk nedan för uppdaterat program måndag