Lena Bernell leder gudstjänsten och Eva Brunne predikar. Mycket musik kommer finnas med. Se Vantörs församlings hemsida för mer information om livesändning och antal personer som kan vara på plats utifrån rådande restriktioner.
Teckenspårkstolkad