Suzan Habib er ei lesbisk kvinne fra Afganistan, en muslimsk hbtq-aktivist og mangfoldig kunstner og formgiver. Hun kom til Sverige som 16-åring og vokste opp i Stockholm. Suzan bruker kunsten til å uttrykke og formidle sine opplevelser av samfunnet, mennesker og sosiale strukturer, tabuer, det ikke-normative m.m. Det er kjernen i alt hun lager, men teknikk og fargesettingen har variert opp gjennom årene. Kanskje mest de siste fire årene etter hun tok opp igjen kunsten etter noen års pause. Suzans første serie, kalt ”Shattered Country”, ble til sommeren 2017 etter en forespørsel om å stille ut i forbindelse med Svenska Afghanistans Kommitéen og Internationella Afghanska Filmfestivalen på Dieselverkstaden. Den andre serien, kalt ”Crossroads”, ble til i 2017 og 2018 som etterpå har blitt utstilt på Mångkulturellt Centrum en måneds tid med vernissage og filmvisning.

NÅ har Suzan benyttet flere teknikker og former som gjør hennes kunst enda mer spennende både for henne selv og for oss som beundrer den. Det er bl.a. disse verkene som vises i Suzans siste utstilling på
JUSTE GALLERI på Hornstull.