Andakt, med mulighet for kun nattverd mellom bjørkene utenfor Markuskyrkan.