I vakre Markuskyrkan kan du se et unikt utvalg fotografier fra kunstneren Elisabeth Ohlsons HBTQK-kamp. Kirken har utvidet åpningstiden denne uken; mandag-torsdag kl 11-18 og fredag-søndag kl 11-15.

Å synliggjøre urettferdighet og når noe er feil for enkeltmennesket går som en rød tråd gjennom Ohlsons bilder. Hun arbeider oftest med dokumentar tradisjon i bunn hvorpå fiksjon legges til. Modellene regisseres og arrangeres minutiøst slik at budskapet kommer frem.

Vis hensyn og hold avstand til dine medmennesker. Personalet er tilstede og påser at det ikke er for mange mennesker samtidig i kirkerommet.