”Detta är en pågående performance där jag bjuder in publiken att, tillsammans med mig, utforska den möjlighet till andra dimensioner som förutspåtts inom teoretisk fysik.” Forestillingen er en del av Revolve Fiction.

Den Manchester-baserte kunstneren Kelly Jayne Jones skaper verk som kombinerer performance, installasjon og lyd. Fra begynnelsen som var eksperimentell musikk omfatter hennes ver i dag blant annet dans, soniske tegninger, skulpturer og film. Hennes verk krysser følelsene lyst og angst, de bekvemme og ubekvemme kantene av våre indre rom og sosiale sameksistens. Hun er interessert i tilstedeværelse og performance som et sted for potensiell forvandling; mellom mennesker og i fellesskap.

Om festivalen
Den femte utgaven av Revolve Performance Art Days retter fokus mot kunstnerisk praksis som går ut fra, eller står i relasjon til det fiktive, det konstruerte og det mytiske.

Performancekunstens historiske relasjon til det autentiske skaper spennvidde. Revolve fiction beveger seg mellom disse to tunge konseptene. Kunst som fiktivt "objekt" bryter inn i verden, men er også en del av den.

Det oppdiktede smelter sammen med det konkrete. I fantastiske og konstruerte situasjoner retter performancekunsten stadig lyset mot nærvær, nuet og den levde kroppen. Den faktiske kroppen møter den fabulerende; i et landskap av det som var og det som kan bli.

Årets festival lar oss møte internasjonale og nasjonale kunstnere som med ulike metoder og fra ulike horisonter benytter fiktive verktøy for å kritisk belyse vår verden, full av alt som finnes og ikke finnes innen fellesskap.