Sverigepremiere for det Londonbaserte performancekollektivet Kimatica med Trancendence!

I grenselandet mellom teknologi og performance utforsker det Londonbaserte performancekollektivet Kimatica den menneskelige bevisstheten og dens begrensninger. Forestillingen er en del av Revolve Fiction.

Transcendence er et unikt tverrvitenskapelig prosjekt som takket være et team av psykologer, teknikker, perfomancekunstnere og audiovisuelle formgivere beveger seg i et uutforsket terreng for såvel vitenskap som performancekunst.

Inspirert av den menneskelige bevissthetens begrensninger og kraften i gamle åndelige praksiser og ritualer tar Transcendence publikum med på en fengslende reise gjennom det underbevisste med hjelp av lys, lyd, bilde, fysisk performance, sang, karakterdesign og kostymer.

Om festivalen
Den femte utgaven av Revolve Performance Art Days retter fokus mot kunstnerisk praksis som går ut fra, eller står i relasjon til det fiktive, det konstruerte og det mytiske.

Performancekunstens historiske relasjon til det autentiske skaper spennvidde. Revolve fiction beveger seg mellom disse to tunge konseptene. Kunst som fiktivt "objekt" bryter inn i verden, men er også en del av den.

Det oppdiktede smelter sammen med det konkrete. I fantastiske og konstruerte situasjoner retter performancekunsten stadig lyset mot nærvær, nuet og den levde kroppen. Den faktiske kroppen møter den fabulerende; i et landskap av det som var og det som kan bli.

Årets festival lar oss møte internasjonale og nasjonale kunstnere som med ulike metoder og fra ulike horisonter benytter fiktive verktøy for å kritisk belyse vår verden, full av alt som finnes og ikke finnes innen fellesskap.