Er du transperson over 17 år som rasifiseres som ikke-hvit?
Vil du treffe andre med liknende erfaringer? Transit TPOC er en samtalegruppe hvor vi møtes i et trygt miljø og prater om våre liv og det vi har til felles. Gruppen ledes av to personer som selv deler disse identiteter og erfaringer.

Gruppen ses annenhver søndag fra november til april kl 15:30-18:00. Fika.
Språk: Svensk og engelsk.

Påmelding
Det er gratis å være med i gruppen, påmelding er ikke krav men ønskelig!
Send mail til [email protected] og fortell oss ditt navn (som du ønsker å bli tiltalt), din alder og hvorfor du ønsker å være med. Merk mailen ”Samtalsgrupp TPOC”

Med "rasifiseres som ikke-hvit" mener vi personer som har erfaring med å bli utsatt for rasisme på grunn av hudfarge eller bakgrunn.

Med "transperson" mener vi alle som ikke identifiserer seg som cis-person. Ikke-binære, transmenn, transdamer, gender queers, gender fluids med mer, dere er alle velkomne. Også hvis du er usikker på din kjønnsidentitet, er du velkommen.