Halloween party

DJ´s
Linda Pistol
Andreas Kärrfelt (Un1on)
Viktor Stövander (Un1on)

The Hole (Hits och rajraj)
Micke Brandt