”Cruising” kan brukes for å beskrive homofiles søken etter sex på offentlige steder. Det har vært en urban aktivitet som oftest skjer i byene - i parkene, offentlige toaletter og parkeringsplasser, og lokaler beregnet for formålet som sex- og badstuklubber. Men cruising er mer enn det og det omfatter flere enn menn og homofile. Den tradisjonelle cruisingen ble utviklet.

GJennom verk av internasjonale arkitekter, designere og kunstnere viser utstillingen at fenomenet cruising er rik på nyanser. En kombinasjon av apper, byutvikling og kommersialisering av HBTQ+-kulturen (homo- og bifile, trans- og queerpersoner) har ført til en pågående tilpasning av de tradisjonelle stedene for cruising. Som følge av ny teknikk, som for en stor del er geospatial, har en psykologisk og seksuell geografi blitt skapt og spredt digitalt.

Cruising Pavilion utforsker seksualitet og romslighet og hvilken rolle cruisingkulturen har i skapendet av en ikke-heterofil arkitektur som likevel speiler det eksisterende miljøets patriarkiske vesen. Cruisingkulturen fremstår derfor som en aktiv motstandshandling, et avant-garde som er relevant for HBTQ+-kretser som for samfunnet generelt.

Utstillingen på ArkDes utgjør høydepunktet i et to-årig forskningsprosjekt. Prosjektet har tidligere vært presentert i Venezia og New York. I denne tredje og siste utgaven fokuserer Cruising Pavilion på samspillet mellom seksualitet og byens arkitektur.

Utstillingen inneholder sterke bilder og filmer med sex og anbefales ikke for personer under 15 år.

Medvirkende:
Andreas Angelidakis
Monica Bonvicini
Tom Burr
Shu Lea Cheang
Victoria Colmegna
Earl Combs + Steve Ostrow
Etienne Descloux
Diller Scofidio + Renfro
DYKE_ON
Pol Esteve + Marc Navarro
General Idea
Robert Getso
Horace Gifford
Sidsel Meineche Hansen
Nguyen Tan Hoang
Andrés Jaque (Office for Political Innovation)
Studio Karhard
Ann Krsul + Amy Cappellazzo + Alexis Roworth + Sarah Drake
John Lindell
Henrik Olesen
Puppies Puppies (Jade Kuriki Olivo)
Hannah Quinlan + Rosie Hastings
Carlos Reyes
Prem Sahib
Jaanus Samma
S H U I (Jon Wang + Sean Roland)
Max Sohl + Paul Morris
Charles Terrell + Bruce Mailman
Tommy Ting
Madelon Vriesendorp
Steven Warwick
Robert Yang
Trevor Yeung