Regnbueflagget representerer mangfold, respekt og toleranse - skal de verdiene tillates å være under angrep? Igjen.
Når symbolet for et inkluderende samfunn er truet, så er er selve samfunnet truet.

Siden 2010 har regnbueflagg vaiet vakkert i en toukers-periode, rundt om i Göteborg by. Det er unikt for vår by. West Pride har klart å skape en tradisjon i Göteborg. Og gjennom det, en holdningsendring hos oss Göteborgare, noe som ikke var selvsagt fra begynnelsen. Göteborg er derfor en ledende eksempel for øvrige kommuner i Sverige.

Nå forbys flagget på alle kommunale bygg i Sölvesborg, samtidig som den har blitt satt spørsmålstegn ved flagget i flere andre kommuner. Prideparader, klubber og mennesker har blitt angrepet. RFSL innstiller sin medvirkning på Almedalen ut fra trusselbildet samt at en førskole ikke får hete Regnbågen - på grunn av at navnet anses å være for politisk. Og flagg saboteres.

Regnbueflagget er et symbol for hbtq-personers rettigheter men også et selvsagt stillingstakende for alle menneskers likestilling og rettigheter. Derfor må vi i fellesskap stille opp for regnbueflagget og det den symboliserer, da står vi opp for det samfunnet vi vil leve i.

Ta med ditt regnbueflagg til en kjærlighetsfylt, partipolitisk uavhengig markering med musikk, glede og tilhørighet! En dag med medmenneskelighet. Vi ønsker å fylle Götaplatsen med regnbueflagg og ber dere om å ikke ta med plakater eller bannere.

Vi vil at alle skal føle seg trygge og velkomne, så vi ber dere deltakere om å bidra til en varm, inkluderende stemning.

Artister, talere og arrangører oppdateres fortløpende, så følg med under Svensk språk!


Arrangører:
West Pride
Musiker Mot Rasism
Tillsammans för Göteborg
Agera Göteborg
Arrangörer utan hinder - Creative Point
RFSL Göteborg
Kintsugi Produktion