DET ER TID FOR Å VÆRE LYKKELIG!

I en tid hvor hatet sprer seg, demokratiet trues, USAs president er en livsfarlig bajas og Russlands president er en mektig despot, klimaforandringene får skogene til å brenne og et parti med røtter i nazismen har vokst seg til å bli ett av Sveriges største, vender Jonas Gardell tilbake til scenen med en forestilling som vil bringe livsglede, mot og motstand.

Queen of ******* everything blir et heidundrende spektakkel med stort orkester og ensemble.
Kom til Lorensbergsteatern i høst, det er tid for å være lykkelig!
Eller som Jonas Gardell sier: "Varför begränsa sig? Var the QUEEN OF ******* EVERYTHING!"

Jonas Gardells show spilles 26. september til og med 14. desember på Lorensbergsteatern i Göteborg.

For informasjon om datoer og tider, besøk hjemmesiden - se link