Forelesning:
Trygga rum och hållbart engagemang
- om psykisk helse og suicidalprevensjon for hbtq-personer

Vi snakker stadig mer om bærekraftig engasjement og hvordan vi tar vare på hverandre i samfunnet. Samtidig har HBTQ-personer dårligere psykisk helse enn befolkningen ellers. Hvordan har det seg? Når tallene taler sitt tydelige språk, hvordan går vi videre fra å bare se hva de betyr? Og framfor alt, hva kan vi gjøre med det sammen?

Linnea Risinger, prosjektleder for "Starkare tillsammans" (Sterkere sammen), forteller om hvordan en kan arbeide suicidalpreventivt og med å fremme psykisk helse for hbtq-personer generelt og transpersoner spesielt ut fra guiden "Vi mår bättre tillsammans" skrevet av Edward Summanen, trans-sakkyndig på RFSL.