Trygga rum och hållbart engagemang
- om psykisk hälsa och suicidprevention för hbtq-personer

Vi pratar allt mer om hållbart engagemang i civilsamhället och om hur vi tar hand om varandra. Samtidigt har hbtq-personer sämre psykisk hälsa än befolkningen i stort. Hur går det ihop? När siffrorna talar sitt tydliga språk, hur går vi vidare från att bara rabbla upp dem till att se på vad de beror på? Och framför allt, vad kan vi göra åt det, tillsammans?

Linnea Risinger, projektledare för "Starkare tillsammans", berättar om vad hur en kan arbeta suicidpreventivt och med att främja psykisk hälsa för hbtq-personer i allmänhet och transpersoner i synnerhet utifrån guiden "Vi mår bättre tillsammans" skriven av Edward Summanen, transsakunnig på RFSL.