ILAR FORTELLER OM UTSTILLINGEN

Ofte er det et sterkt samhold og trygghet i forsamlinger og andre sammenslutninger hvor det er felles tro, ideologi eller oppfatning.
Det finnes en kraft i å tro på det samme, ville det samme og ha samme mål.
Hva skjer med dem som føler at dem ikke kan tro på det som prekes eller det som står i "skriften"?
Hva skjer hvis man begynner å stille spørsmål om det som samfunnet tar for gitt?
Hva skjer med et menneske som får høre at det man føler er feil?
Hva skjer med et menneske som hele livet har fått høre at å være homofil er syn og senere oppdager at man er nettopp det?

Gjennom mange år har hun møtt HBTIQ-personer (homo, bi, trans, interkjønn, queer) som har vokst opp med eller har bakgrunn fra et religiøst samfunn eller en annen sterk ideologi. Mange har måttet etablere nye liv med nye venner, skapt ny familie og har ingen kontakt med sine tidligere liv.

Alle hun har møtt har hun bedt om å skrive ned en hendelse, et minne eller noe som symboliserer deres reise. Ut fra dette har hun planlagt bildet. I noen tilfeller ville ikke den medvirkende være med i bildet og da har hun valgt å bruke en modell som erstatning. Bildet har blitt godkjent av den medvirkende.

Dette er ett pågående fotoprosjekt, så hvis du er HBTIQ-person med slike erfaringer og vil fortelle din historie, ta kontakt.

Ilar Gunilla Persson, [email protected]