VI FALLER INTE PÅ KNÄ - VI RESER OSS UPP! (VI FALLER IKKE NED PÅ KNE - VI REISER OSS OPP!)

Hvem sin virkelighet faller bort? Hvem sine erfaringer tillates å sette avtrykk i en messe? Opprettelsesmessen ble etablert ut fra et ønske og en lengsel etter å bli tatt på alvor med de erfaringer man har. Den er et forsøk på å gi tydelig rom i en messe til alt som er vanskelig i livet og behovet for opprettelse, at ord (verop/klagerop) kan uttrykkes i kirkerommet, å bryte skammen av taushet, å sette ord på disse erfaringer (som de fleste av oss har på forskjellige måter) og å gjøre det i en messe.

PRESTER: Annelie Ekström og Maria Berg