I RFSL Ungdoms dokumentarfilm “Dom känslorna kom” får vi høre tre forskjellige historier om sex mot erstatning. Fortellinger som vi sjelden (eller aldri) får høre om. Historier om vold, glede, angst, håp og ett samfunn som lover støtte men som oftest svikter dem som ikke passer inn i normen.

At vi har premiere på filmen “Dom känslorna kom” under Stockholm Pride er selvfølgelig ingen tilfeldighet. Spørsmålene som stilles i filmen berører hele hbtqi- communityet, og strekker seg også langt utover det. Etter visningen er det panel som diskuterer filmens spørsmål og hvordan forskjellige erfaringer behandles, respekteres og møtes, samt hvordan støtte kan utformes ut fra behovene hos den som søker det.

Pegasus Råd & Stöd er RFSL Ungdoms virksomhet for unge hbtqi-personer som erfaring om sex mot erstatning. Pegasus Råd & Stöd er finansiert av Arvsfonden.
RFSL Ungdom er ungdomsforbundet for hbtqi-personers rettigheter.