Har du ingen hundemaske kan du gjerne ta noe annet eller låne "raner"-lue av oss.