Med tittelen ”Sjömanskompositioner – färgens dramatik och stadens dynamik” (Sjømannskomposisjoner - fargens dramatikk og byens dynamikk) går Sven-Harrys konstmuseum ut fra den banebrytende og skandaleomsuste utstillingen "Sjömanskompositioner" på Gummesons konsthall i Stockholm 1918. Det var her som GAN på ordentlig presenterte sitt særegne, fargerike, intensive og modernistiske maleri med matrosmotiv for stockholmerne men ble møtt med kritikk. Utstillingen på Sven-Harrys konstmuseum fokuserer på årene i Stockholm 1916-1919 som inspirerte GAN til det vi i dag betrakter som heltemodig og noen av hans fremste malerier.

"Sjömanskompositioner" fra 1918 var en av GANs viktigste utstillinger hvor han på bred front fikk utløp for sin fascinasjon for og kjærlighet til matrosene som, i idealisert form, ble avbildet i fargesprakende intensive modernistiske komposisjoner. Med bakgrunn i den hyklerske tidssituasjonen i Sverige må utstillingen regnes som en av de modigste og mest provokative modernistutstillingene i svensk kunsthistorie. At ustillingen var ekstra viktig for GAN fremgår av hans seks sider lange programforklaring. Utstillingen i 1918 skapte stor oppmerksomhet i pressen og GAN kom til å bli stockholmspressens enfant terrible.

Sven-Harrys konstmuseum har klart å få tak i 10 av 17 verk som har gått å spore fra utstillingen på Gummesons. På museet vises enkelte verk for første gang til offentligheten, blant annet GANs modellskip, samtidig som andre verk ikke har vært vist for offentligheten på flere tiår. GANs mange matrosmalerier kan ses som en slags personlig protestkunst som i sin sammensmelting av et ekstremt avantgarde billedpråk med subkulturelt innhold av ”forbudt” slag er ett unikum i den europeiske modernismens kunsthistorie.

Utstillingens andre del, med undertittelen ”färgens dramatik och stadens dynamik” (delvis hentet fra GANs egne forord i katalogen til ”Sjömanskompositioner” 1918) presenterer GANs hyllede byskildringer. Under sine knappe tre år i Stockholm utførte GAN flere mesterverk hvor han i flere komposisjoner uttrykker storbyens henførende vesen i en tid hvor elektrisitet, sporvogner, automobiler og annet gjorde sitt inntog i bybildet

På museet vises cirka 15 verk med storbymotiv hvor tyngdepunktet er blant annet på Stockholmsvyer hvor GAN fanger kraften som omkranset datidens radikale forandringer sammen med modernismens inntog. GANs begynnende talent utviklet eksplosivt med inspirasjon fra den nye hjembyens modernitet og dynamikk.


I forbindelse med utstillingen planlegges en rekke interessante visninger og debatter med kunstnere, forfattere og kunstvitere fra Gösta Adrian-Nilsson liv og kunstnerskap. Programinformasjon kommer under svensk språk. Det er laget en utstillingskatalog til denne utstillingen med bilder på alle verk.