Seminarer i forbindelse med West Pride

12:00 - 12:45
Rainbow Culture – a powerful weapon against homophobia | Discussion of LGBT culture and cultural personalities. In English. Arr Tupilak & ILGCN

13:00 - 13:45
Normbrytende skjønnliteratur - En måte å skrive om verden | I dette foredraget forteller Sanna om sin roman og dens tilblivelse. Arr Sanna Mac Donald/MiMa förlag

14:00 - 14:45
Ömsesidighet & mångfald (Likestilling og mangfold) | Velkommen til debatt. Arr Elin & Xzenu

15:00 - 15:45
Hbtq, tro og mentorskap - en debatt om å få dele sin historie | Hvem henvender vi oss til når det gjelder?
Arr EKHO Göteborg