I mai og juni pågår "Myter och verkligheter" (Myter og virkeligheter) – en lesbisk odyssé, en innlandsturné for alle som vil være en del av det lesbiske fellesskapet for en stund. Turnéen besøker biblioteker i Västerbottens innland og tilbyr engasjerende og uformell læring for bibliotekenes personale med norrländsk hbtq-historie, samtale om regnbuehyller samt visning av det mobile lesbiske muséet. Allmennheten har også mulighet til å være med på skeive fortellinger og visninger. Målet er økt tilgjengelighet og inkludering i länets bibliotek.

I samarbeid med Myter & Verkligheter

Turnéen gjennomføres i samarbeid med prosjektet Lesbisk Makt og prosjektet “Myter & Verkligheter” som finansieres av Allmänna Arvsfonden. Prosjektets mål er å bygge opp under norrländska lesbiske og queere ungdommers rettigheter, innflytelse, identitet og psykososiale helse, skape økt deltakelse i kulturlivet og fremme demokrati.