Med sterk forankring i den folkelige tradisjonen, plassert i samtiden og med et blikk for noe nytt, skaper Anna Öberg en forestilling med Dansnät Sverige.
Folkedans som du aldri har sett før.

SOLITUDE er et verk som berører konflikten mellom kollektiv og individ i et samfunn hvor mennesket oppfordres til uavhengighet men samtidig går under av ensomhet.
Med hjelp av puls og rytme skaper fire dansere samt to av Sveriges mest velrenommerte folkemusikere en forestilling med både groove og vibrasjon.