Upprättelsemässa - en mässa om upprättelse, förlåtelse och hopp. Teckenspråkstolkad
Annelie Ekström och Marjut Ervasti, präster, Mats Eriksson, musiker.

14.00 Talk: Trans - a vindication of the creation. In English
Junia Joplin and Annelie Ekström.