Debatt med Veronica Palm!
Debatt med Veronica Palm (S)
Tid: 13.15-14.00

Mingel!
Velkommen til mingel med Hbt-sosialdemokrater og andre sosialdemokrater. Vi byr på litt å tygge på.
Bar, drikke med og uten alkohol.
Tid: 14.00-15.00

En human kjønnstilhørighetslov?
Dagens regler for personer som behøver å bytte juridisk kjønn er inhuman og krenkende. Det vil vi socialdemokrater endre på! Kom og hør på hvordan vi vil ha det istedet, og fortell for oss hvordan transpersoner selv vil ha det!
Paneldebatt, med Lena Hallengren (S), og Lukas Romson, (S)
Moderator Börje Vestlund (S)
Tid: 15.00-16.00

Vertsgraviditet for regnbuefamilier!
Seminar om vertsgraviditet (surrogati). Medvirker gjør blant andre Barbro Westerholm (Fp) og Robert Skoglund (surrogatforelder og socialdemokrat).
Tid: 16.30-17.30