Farinelli Historien om en kastrat

En ekstravagant forestilling om kastraten Farinelli med mezzostjernen Ann Hallenberg, som tolker Farinellis repertoar. Orkesteret Les Talens Lyriques, som framførte filmens soundtrack, ledes av Christophe Rousset.