Messen ledes av Jari Laaksonen med Toni Pätsi som assistent

Ta buss 111 klokken 17.30 fra Salutorget og gå av Stenkonvägen, eller Buss 61 klokken 17.35, gå av ved busstopp Henrikskyrkan