Psykisk omsorg, behandlingshjem og kriminalomsorgen er eksempel på lukkede institusjoner - hvor personer ofte blir plassert uten at man vil være der. Går det an å være åpen om hvem man er på institusjon og hva er utfordringene?

Medvirkende:
Michael Gajditza, Fångarnas riksorganisation, en person från ett behandlingshem, Margareta Wihlborg, Statens institutionsstyrelse og en representant fra RFSL.