Regnbuemesse.
Representanter fra EKHO
I samarbeid med EKHO