Lokalt er mørkelagt. Du ser skygger eller får kjenne deg fram. Ingen ser - Alt kan skje!
Dresscode gjelder.