Virksomhet rettet mot HBT-gruppen i Skåne.
Informasjon om sikker sex, hiv og andre seksellt overførbare sykdommer.
Støtte- og/eller terapeutiske samtaler hos kurator eller psykolog etter tidsbestilling.